Strategia de dezvoltare locala in context DLRC

Strategia de dezvoltare locala in context DLRC

Descarca Strategia de dezvoltare


Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găsește chiar în centrul localității, fiind format din arealul delimitat de străzile: Tomis nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31 , Impărat Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 1-59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 2-96, Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr. 1-89, 20-58, Calea Natională nr. 79-97E, 52-62, Octav Onicescu nr.62-70 și Libertătii nr.2-30.

Teritoriul SDL prezintă un grad ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât două Zone Urbane Marginalizate (ZUM), ZUM 1 (cod mapă recensământ 357400363) și ZUM2 (cod mapă recensământ 357400279) – delimitate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cât și o zonă cu un nivel social mediu, din punct de vedere al indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială, ocuparea (zonă funcțională-ZUF).

Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din 3 zone distincte: două zone urbane marginalizate (ZUM) și o Zonă Urbană Functională, aflată în proximitatea celor 2 ZUM.

Descrierea Zonelor:

– Zonă 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăseste  în  Atlasul  Zonelor Marginalizate, cod mapă recensămant 357400363. Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 12-

14, Nord-Est- Strada Parcul Tineretului nr. 16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea Parcul Tineretului nr. 2 – 6 Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găseste chiar în centrul localitătii, fiind  format din arealul delimitat de străzile:  Tomis nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31 , Impărat Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 1-59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 2-96, Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr. 1-89, 20-58, Calea Natională nr. 79-97E, 52-62, Octav Onicescu nr.62-70 și Libertătii nr.2-30.

Teritoriul SDL prezintă un grad ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât două Zone Urbane Marginalizate (ZUM), ZUM 1 (cod mapă recensămant 357400363) și ZUM2 (cod mapă recensămant 357400279) – delimitate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cât și o zonă cu un nivel social mediu, din punct de vedere al indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială, ocuparea (zonă functională- ZUF).

Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din 3 zone distincte: două zone urbane marginalizate (ZUM) și o Zonă Urbană Functională, aflată în proximitatea celor 2 ZUM.

Descrierea Zonelor:

  • Zonă 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor Marginalizate, cod mapă recensămant 357400363.

Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 12-14, Nord-Est- Strada Parcul Tineretului nr. 16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea Parcul Tineretului nr. 2 – 6 Parcul Tineretului este un cartier muncitoresc din municipiul Botoșani, situat la ieșirea din oraș, către comuna Răchiti. În capătul acestui cartier în anii `90 au fost construite două scări de bloc cu locuințe sociale, pentru cei nevoiași, majoritate de etnie romă. Locuințele sociale au ajuns să fie numite  de  localnici  și  „ghetourile“  din  Parcul  Tineretului,  din  cauza  aspectului  lor  degradat: blocurile  au  tencuială  căzută  sau  grav  deteriorată,  grupurile  sanitare,  comune,  sunt  distruse, foarte murdare, în majoritatea lor nefuncționale. Holurile comune sunt insalubre, în majoritate fără iluminat și  popluate cu câini comunitari. „Ghetourile“ au devenit în timp un adevărat focar de infecție, inspectorii Direcției de Sănătate Publică descoperind adevărate focare de hepatită și de tuberculoză. În acelasii timp datele de la Poliția Loaclă arată că zonă prezintă un risc foarte mare de infracționalitate.

  • Zona 2-Centrul istoric (ZUM 2) – Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor Marginalizate, cod mapă recensămant 357400279

Delimitare: Nord-Vest-Strada Calea Natională nr. 58A-91, Nord-Est- Strada Independenței nr. 2- 24, Sud-Est – Strada Penes Curcanul nr.1-1A, Sud-Vest- Str. 1Decembrie nr. 1 – 79; Zonă a fost inclusă în teritoriul SDL deoarece, pe langă faptul că este o zonă ZUM conform Atlasului Zonelor Marginalizate, în zonă trăiesc preponderent persoane defavorizate pe toate cele trei componente de marginalizare cuprinse în strategie: capital uman, locuire și ocupare. În zonă sunt multe locuințe sociale, ceea ce crează, în locul unei zone metropolitane cosmopolite, un pol social de pauperiate și marginalizare pe criterii etnice și, în final, zonă de excluziune socială. Zona, conform datelor de la Poliția Loaclă prezintă un risc foarte mare de infracționalitate. De menționat în acest context și faptul că din punct de vedere al amplasării geografice zona are o localizare strategică – centrul Municipiului Botoșani, având deci impact puternic asupra întregului oraș.

  • Zonă 3-zonă mixtă – blocuri și case -Zonă Urbană Functională (ZUF)

Delimitare: Nord-Strada Tomis , Str. Zimbrului , Str. Impărat Traian ; Est – Str. Săvenilor nr.33 – 59, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12 – 96, Str. I.C.Brătianu nr.40-52; Sud- Str. Petru Rareș , Str. Victoriei ,Str. 1 Decembrie , Vest Str. Octav Onicescu nr. 62-70, Strada Impărat Traian nr. 21, Strada Poporului nr. 1, Strada Libertătii nr.6 și 11-27, Strada Mușat Vodă nr. 25 și 38.

Zona Urbană Functională, este o zonă mixtă, formată din blocuri și case și împrejmuiește cele două ZUM-uri aflate în componența teritoriului SDL. Datorită dispersiei neuniforme a caselor și a blocurilor,  respectiv  a  omogenitătii  de  ordin  socio-demografic,  nu  s-au  putut  identifică  zone distincte în componența acestei, având un caracter unitar și funcțional din punct de vedere social, economic, demografic.

Implementarea DLRC în zonă descrisă mai sus este importantă deoarece:

Intervențiile în cele două zone ZUM au fost, în majoritate, de tip administrativ, generate de acumularea de tensiuni în zonă pe fondul sărăciei și lipsei de acces la utilităti publice. Aceste intervenii au dus la menținerea unui mod de viată bazat pe asistentă socială și intervenționism.

Intervențiile organizațiilor non-guvernamentale au fost punctuale și au vizat grupuri delimitate de beneficiari, care, în majoritate, după terminarea perioadei de derulare a proiectelor au revenit la condiția initială;

Intervențiile în zonă pentru sprijinul, desegregarea minorilor și de integrare comunitară  prin scoală (importante numeric) au o eficientă redusă dacă nu sunt susținute de intervenții sinergice la nivelul comunitătii;

Implicarea coerentă, pe baza unei strategii comune a actorilor economic, sociali și administrativi oferă o abordare integrată a soluțiilor care vizează majoritatea aspectelor care au generat marginalizare, ghetoizare și accentuarea sărăciei.

La nivelul teritoriului SDL au fost identificate oportunităti (de angajare, de educare, de locuire) care să permită intervenții consistențe și cu  impact semnificativ pe termen mediu, în  Zonele Urbane Marginalizate.

Astfel, principalele obiective de dezvoltare ale teritoriului SDL stabilite de GAL Botoșani pentru viitor vizează:

  • OS1 Imbunătătirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani;
  • OS2 Creșterea gradului de sigurantă al cetătenilor și imbunătătirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani;
  • OS3 Imbunătătirea condițiilor de locuire pentru minimum 100 persoane în 3 ani
  • OS4 Creșterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare și angajare pentru 420 de persoane pe o perioadă de 3 ani;
  • OS5 Creșterea accesului la educație pentru minimum 320 de persoane din comunitătile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, pe o perioadă de 3 ani;
  • OS6 Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axat pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane, pe o perioadă de 3 ani;
  • OS7 Imbunătătirea imaginii zonei și creșterea gradului de coeziune socială pentru peste 500 locuitori din teritoriul SDL, pe o perioadă de 3 ani;

 

Matricea de corespondenta


Obiectivul general al SDL este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in ZUM, alaturi de imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si crestrea economica in teritoriul ZUMOS 1 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 aniMăsura 1 – Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDLIntervenție POR – Asfaltare străzi zona din spatele cartierului Împarat Traian
Intervenție POCU – Activități de educație rutieră; concurs desene pe asfalt
OS 2 – Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 aniMăsura 2 – Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDLIntervenție POR – Înființarea de terenuri de joacă noi în Parcul Tineretului, Calea Națională 70, Barbu Lăzăreanu și str. Izvoarelor Grivița și reabilitarea terenurilor de joacă existente în teritoriul SDL, achiziționare mobilier urban
Intervenție POR – Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceu Pedagogic
Intervenție POR – Amenajare spații recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul Tineretului
Măsura 3 – Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusive a sensurilor giratoriiIntervenție POR – Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii
Intervenție POCU – Concurs idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea locațiilor
Măsura 4 – modernizarea spatiilor publice urbane prin modernizarea utilitatilor publice – modernizarea iluminatului public urbanIntervenție POR – Crearea / reabilitarea / modernizarea spatiilor publice urbane – modernizarea utilitatilor publice – modernizarea iluminatului public urban
Măsura 5 – Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDLIntervenție POR – Amplasarea de camera de supraveghere wireless pe teritoriul SDL
Intervenție POCU – Înființarea “Poliția seniorilor“ în zonele ZUM
OS 3 – Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 100 persoane în 3 aniMăsura 6 – Imbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Centrul IstoricIntervenție POR – Reabilitare locuințe sociale (fațade, acoperiș, grupuri sanitare, recompartimentare, reabilitarea spațiilor comune, instalații electrice, tamplărie, igienizare interioară)
Intervenție POCU – Implicarea asociațiilor de proprietari în activități voluntare de reciclare selectivă
OS 4 – Creșterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare și angajare pentru 420 persoane pe o perioadă de 3 aniMăsura 7 – Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, coniliere și mediereIntervenție POCU – Servicii de ocupare (informare și consiliere, mediere a muncii) pentru 420 persoane
Intervenție POR – Reabilitarea spațiului în care se vor derula serviciile de ocupare și calificare
Măsura 8 – creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de calificare și alte măsuri specificIntervenție POCU – Servicii de calificare pentru 210 persoane din teritoriul SDL
Măsura 9 – Creșterea numărului de personae angajate prin servicii de mediere și facilitarea accesului pe piața munciiIntervenție POCU – Sprijin activ pentru angajarea a 53 persoane din teritoriul SDL
OS 5 – Creșterea accesului la educație pentru minim 320 de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, pe o perioadă de 3 aniMăsura 10 – reducerea gradului de abandon școlarIntervenție POCU – Servicii educaționale pentru copiii aflați în risc de abandon școlar 300 copii din comunitățile marginalizate
Intervenție POR – reabilitare și dotare săli pentru Servicii educaționale pentru copiii aflați în risc de abandon școlar și A doua șansă în cadrul Centrului Comunitar
Măsura 11 – creșterea nivelului de instuire pentru adulții absolvenți de școală primarăIntervenție POCU – Servicii de tip A doua șansă pentru 20 de persoane
OS 6 – Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axate pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane, pe o perioadă de 3 aniMăsura 12 – Înființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrateIntervenție POCU – Operaționalizare centru comunitar
Intervenție POCU – acordarea de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 persoane
Intervenție POR – reabilitare Centru Comunitar integrat
Măsura 13 – creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune social care beneficiază de o masa caldăIntervenție POCU – Dezvoltare capacitate cantină socială
Intervenție POR – Reabilitare și dotare cantina social
Măsura 14 – Creșterea accesului la servicii medicaleIntervenție POCU – Analize medicale gratuite pentru 840 de persoane din teritoriul SDL
OS 7 – Îmbunătățirea imaginii zonei și creșterea gradului de coeziune socială pentru peste 500 locuitori din teritoriul SDL, pe o perioadă de 3 aniMăsura 15 – Înființarea unui magazin socialIntervenție POR – Amenajari ale spatiului urban degradat, al comunitatii defavorizate – modrrnizare cladire pentru a gazdui activitati social-comunitare, respectiv magazins social
Intervenție POCU – Operaționalizarea magazinului social printr-un sistem de achiziționare a produselor contra unui număr de ore de muncă în folosul comunității
Măsura 16 – Promovarea voluntariatului în teritoriul SDLIntervenție POCU – Campanie de promovare a Activităților de voluntariat în randul elevilor din școlile de pe teritoriul SDL
Măsura 17 – Activități intergeneratiiIntervenție POCU – Campanii de sprijin reciproc, intre copiii/tinerii si pensionarii din teritoriul SDL
Măsura 18 – Cresterea coeziunii sociale si scaderea segregarii la nivelul teritoriului SDLInterventie POCU – Evenimente de promovare a multiculturalitatii pe teritoriul SDL intre romani, rromi, evrei, armeni, lipoveni, etc.

 

Descarca Matricea de corespondenta