Strategia de dezvoltare locala in context DLRC

Strategia de dezvoltare locala in context DLRC

Descarcă Strategia de dezvoltare (MODIFICATĂ ȘI APROBATĂ)


Descarcă Matricea de corespondență (MODIFICATĂ ȘI APROBATĂ)


Descarcă Strategia de dezvoltare (INIȚIALĂ)


Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găsește chiar în centrul localității, fiind format din arealul delimitat de străzile: Tomis nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31 , Impărat Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 1-59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 2-96, Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr. 1-89, 20-58, Calea Natională nr. 79-97E, 52-62, Octav Onicescu nr.62-70 și Libertătii nr.2-30.

Teritoriul SDL prezintă un grad ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât două Zone Urbane Marginalizate (ZUM), ZUM 1 (cod mapă recensământ 357400363) și ZUM2 (cod mapă recensământ 357400279) – delimitate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cât și o zonă cu un nivel social mediu, din punct de vedere al indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială, ocuparea (zonă funcțională-ZUF).

Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din 3 zone distincte: două zone urbane marginalizate (ZUM) și o Zonă Urbană Functională, aflată în proximitatea celor 2 ZUM.

Descrierea Zonelor:

– Zonă 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăseste  în  Atlasul  Zonelor Marginalizate, cod mapă recensămant 357400363. Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 12-

14, Nord-Est- Strada Parcul Tineretului nr. 16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea Parcul Tineretului nr. 2 – 6 Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găseste chiar în centrul localitătii, fiind  format din arealul delimitat de străzile:  Tomis nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31 , Impărat Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 1-59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 2-96, Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr. 1-89, 20-58, Calea Natională nr. 79-97E, 52-62, Octav Onicescu nr.62-70 și Libertătii nr.2-30.

Teritoriul SDL prezintă un grad ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât două Zone Urbane Marginalizate (ZUM), ZUM 1 (cod mapă recensămant 357400363) și ZUM2 (cod mapă recensămant 357400279) – delimitate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cât și o zonă cu un nivel social mediu, din punct de vedere al indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială, ocuparea (zonă functională- ZUF).

Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din 3 zone distincte: două zone urbane marginalizate (ZUM) și o Zonă Urbană Functională, aflată în proximitatea celor 2 ZUM.

Descrierea Zonelor:

  • Zonă 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor Marginalizate, cod mapă recensămant 357400363.

Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 12-14, Nord-Est- Strada Parcul Tineretului nr. 16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea Parcul Tineretului nr. 2 – 6 Parcul Tineretului este un cartier muncitoresc din municipiul Botoșani, situat la ieșirea din oraș, către comuna Răchiti. În capătul acestui cartier în anii `90 au fost construite două scări de bloc cu locuințe sociale, pentru cei nevoiași, majoritate de etnie romă. Locuințele sociale au ajuns să fie numite  de  localnici  și  „ghetourile“  din  Parcul  Tineretului,  din  cauza  aspectului  lor  degradat: blocurile  au  tencuială  căzută  sau  grav  deteriorată,  grupurile  sanitare,  comune,  sunt  distruse, foarte murdare, în majoritatea lor nefuncționale. Holurile comune sunt insalubre, în majoritate fără iluminat și  popluate cu câini comunitari. „Ghetourile“ au devenit în timp un adevărat focar de infecție, inspectorii Direcției de Sănătate Publică descoperind adevărate focare de hepatită și de tuberculoză. În acelasii timp datele de la Poliția Loaclă arată că zonă prezintă un risc foarte mare de infracționalitate.

  • Zona 2-Centrul istoric (ZUM 2) – Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor Marginalizate, cod mapă recensămant 357400279

Delimitare: Nord-Vest-Strada Calea Natională nr. 58A-91, Nord-Est- Strada Independenței nr. 2- 24, Sud-Est – Strada Penes Curcanul nr.1-1A, Sud-Vest- Str. 1Decembrie nr. 1 – 79; Zonă a fost inclusă în teritoriul SDL deoarece, pe langă faptul că este o zonă ZUM conform Atlasului Zonelor Marginalizate, în zonă trăiesc preponderent persoane defavorizate pe toate cele trei componente de marginalizare cuprinse în strategie: capital uman, locuire și ocupare. În zonă sunt multe locuințe sociale, ceea ce crează, în locul unei zone metropolitane cosmopolite, un pol social de pauperiate și marginalizare pe criterii etnice și, în final, zonă de excluziune socială. Zona, conform datelor de la Poliția Loaclă prezintă un risc foarte mare de infracționalitate. De menționat în acest context și faptul că din punct de vedere al amplasării geografice zona are o localizare strategică – centrul Municipiului Botoșani, având deci impact puternic asupra întregului oraș.

  • Zonă 3-zonă mixtă – blocuri și case -Zonă Urbană Functională (ZUF)

Delimitare: Nord-Strada Tomis , Str. Zimbrului , Str. Impărat Traian ; Est – Str. Săvenilor nr.33 – 59, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12 – 96, Str. I.C.Brătianu nr.40-52; Sud- Str. Petru Rareș , Str. Victoriei ,Str. 1 Decembrie , Vest Str. Octav Onicescu nr. 62-70, Strada Impărat Traian nr. 21, Strada Poporului nr. 1, Strada Libertătii nr.6 și 11-27, Strada Mușat Vodă nr. 25 și 38.

Zona Urbană Functională, este o zonă mixtă, formată din blocuri și case și împrejmuiește cele două ZUM-uri aflate în componența teritoriului SDL. Datorită dispersiei neuniforme a caselor și a blocurilor,  respectiv  a  omogenitătii  de  ordin  socio-demografic,  nu  s-au  putut  identifică  zone distincte în componența acestei, având un caracter unitar și funcțional din punct de vedere social, economic, demografic.

Implementarea DLRC în zonă descrisă mai sus este importantă deoarece:

Intervențiile în cele două zone ZUM au fost, în majoritate, de tip administrativ, generate de acumularea de tensiuni în zonă pe fondul sărăciei și lipsei de acces la utilităti publice. Aceste intervenii au dus la menținerea unui mod de viată bazat pe asistentă socială și intervenționism.

Intervențiile organizațiilor non-guvernamentale au fost punctuale și au vizat grupuri delimitate de beneficiari, care, în majoritate, după terminarea perioadei de derulare a proiectelor au revenit la condiția initială;

Intervențiile în zonă pentru sprijinul, desegregarea minorilor și de integrare comunitară  prin scoală (importante numeric) au o eficientă redusă dacă nu sunt susținute de intervenții sinergice la nivelul comunitătii;

Implicarea coerentă, pe baza unei strategii comune a actorilor economic, sociali și administrativi oferă o abordare integrată a soluțiilor care vizează majoritatea aspectelor care au generat marginalizare, ghetoizare și accentuarea sărăciei.

La nivelul teritoriului SDL au fost identificate oportunităti (de angajare, de educare, de locuire) care să permită intervenții consistențe și cu  impact semnificativ pe termen mediu, în  Zonele Urbane Marginalizate.

Astfel, principalele obiective de dezvoltare ale teritoriului SDL stabilite de GAL Botoșani pentru viitor vizează:

  • OS1 Imbunătătirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani;
  • OS2 Creșterea gradului de sigurantă al cetătenilor și imbunătătirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani;
  • OS3 Imbunătătirea condițiilor de locuire pentru minimum 100 persoane în 3 ani
  • OS4 Creșterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare și angajare pentru 420 de persoane pe o perioadă de 3 ani;
  • OS5 Creșterea accesului la educație pentru minimum 320 de persoane din comunitătile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, pe o perioadă de 3 ani;
  • OS6 Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axat pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane, pe o perioadă de 3 ani;
  • OS7 Imbunătătirea imaginii zonei și creșterea gradului de coeziune socială pentru peste 500 locuitori din teritoriul SDL, pe o perioadă de 3 ani;

Matricea de corespondență

Descarcă Matricea de corespondență (INIȚIALĂ)