Proiectele finantate prin intermediul SDL

Actualizare 30.09.2020: Fișele de proiect selectate până în prezent pentru finanțare prin intermediul SDL sunt:

POCU

  • Fișa de proiect „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” depusă în cadrul apelului de selecție POCU/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2020/5/1/OS5.1, care a fost avizată de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 10831/30.09.2020 (Solicitant UAT Municipiul Botoșani, P1 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, P2 Direcția de Asistență Socială Botoșani)
  • Fișa de proiect „Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” depusă în cadrul apelului de selecție POCU/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2020/5/1/OS5.1, care a fost avizată de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 10831/30.09.2020 (Solicitant UAT Municipiul Botoșani, P1 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, P2 Direcția de Asistență Socială Botoșani)
  • Fișa de proiect „ZUM Botoșani în acțiune” depusă în cadrul apelului de selecție POCU/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2020/5/1/OS5.1, care a fost avizată de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 10831/30.09.2020 (Solicitant UAT Municipiul Botoșani, P1 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, P2 Direcția de Asistență Socială Botoșani, P3 Direcția Județeană de Cultură Botoșani)

POR

  • Fișa de proiect „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, depusă în cadrul apelului de selecție POR/GAL BOTOȘANI PENTRU VIITOR/2020/9/2/OS9.1, care a fost avizată de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 8877/29.09.2020 (Solicitant UAT Municipiul Botoșani)
  • Fișa de proiect „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, depusă în cadrul apelului de selecție POR/GAL BOTOȘANI PENTRU VIITOR/2020/9/1/OS9.1, care a fost avizată de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 6479/15.07.2020 (Solicitant UAT Municipiul Botoșani)