Compartiment administrativ

În etapa I a mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) – elaborarea SDL, pentru a deveni funcțional, GAL-ul angajează cel puțin un manager și un asistent administrativ. Pentru activitățile de facilitare comunitară poate opta pentru angajarea unui specialist sau contractarea unui ONG sau companii. Procesul de recrutare, selecție și angajare a personalului administrativ al GAL trebuie să fie unul transparent. Anunțurile de selecție trebuie să fie postate pe site-ul Primăriei Mun. Botoșani, www.primariabt.ro.