FINAL: GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI, AXA PRIORITARA 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

Asociația GAL Botoșani pentru Viitor pune la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari interesați „GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritara 9 – Sprijinirea REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”, publicat în data de 22 octombrie 2019.

Puteți descărca ghidul și anexele aferente mai jos:

00 Ghidul specific AP9

01 Anexa – 1- Formularul cererii de finanţare-AP 9

02 Anexa 2 -Grila de verificare -AP 9

03 Anexa 3 -a – Grila conformităţii documentatie tehnico-economica

04 Anexa 3- b – Grila conformităţii PT (Ordinul nr. 263_2008)

05- Anexa -6 -Descrierea indicatorilor AP 9

06 Anexa – 7 -Contract finanţare. Conditii specifice AP 9

07 Model_B – Declaratia de eligibilitate AP 9

08 Model_C – Declaratia de angajament

09 Model_D-Declaraţie ca nu au fost înregistrate modificări

10 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii

11 Model_F – Acordul de parteneriat

12 Model G-Declaratie TVA

13 Model H – Notă privind incadrarea în standardele de cost

14 Bugetul cererii de finanțare corelare MYSMIS

15 Model J – Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie

Anexa 8 Intreprinderi.Formular_Cerere_finantare

Anexa 9 Declaratie_IMM

Anexa 10 Plan de afaceri

Anexa 11 Macheta financiara

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE corelare categorii

Model_M – Cerere aviz MEN

Model_N – Chestionar aviz MEN

Model_O – Aviz oportunitate investitie MEN

Model_P Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal