MODERNIZAREA Vezi mai multe SPATIILOR PUBLICE URBANE ACCESUL LA EDUCATIE Vezi mai multe in comunitățile marginalizate Creșterea numărului de spații de recreere Vezi mai multe

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat lista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală (Noutăți)


Asociația GAL Botoșani pentru Viitor are ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din Municipiul Botoșani, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității.

Statut GAL

INFRASTRUCTURă

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani. Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL

Afla mai multe >

CONDIțII DE LOCUIT

Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 100 persoane în 3 ani. Imbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Centrul Istoric

Afla mai multe >

Accesul la educație

Creșterea accesului la educație pentru 320 de persoane din comunitățile aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala.

Afla mai multe >

Servicii sociale

Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axate pe nevoile persoanelor marginalizate.

Afla mai multe >

Mai multe despre Asociatie

Scopul Asociatiei

Asociația are ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Botoșani, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabitatea comunității.

Obiectivele Asociatiei

Obiectivele prin care Asociația își propune să își aduc ă la îndeplinire scopul sunt: a) elaborarea strategiei de dezvoltare locală conform conceptului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității – DLRC; b) implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare locală – DLRC; …mai multe

Atributiile Asociatiei

Atribuțiile Asociației și următoarele activități principale sunt după cum urmează: a) derularea de activități de informare și animare a partenerilor locali; b) analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului local; c) mobilizarea, informarea și implicarea persoanelor din comunitățile marginalizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală… mai multe

Obiectivele noastre

Infrastuctura rutiera 100%
Conditii de locuit 100%
Acces la educatie 100%
Servicii sociale 100%
Spatii de recreere 100%
Modernizare Spatii Publice 100%

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Mergi