22.03.2022: Apelul de selecție POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2022/5/4/OS 5.1

Actualizare 22.03.2022: Asociația GAL Botoșani pentru Viitor anunță lansarea Apelului de selecție POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2022/5/4/OS 5.1 și pune la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari interesați GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE APELURI FIȘE DE PROIECTE POCU LANSATE DE GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BOTOȘANI PENTRU VIITOR- în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC.

Puteți descărca apelul și ghidul mai jos:

Apel de selecție POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2022/5/4/OS 5.1

Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

Apelul de selecție și Ghidul Solicitantului au fost avizate de către OIR POSDRU Nord-Est prin adresa nr. 5397/21.03.2022 și de către Consiliul Director al GAL Botoșani pentru Viitor în data de 21.03.2022.