Consiliul director

Comitetul Director GAL este organismul de decizie pentru aprobarea listei indicative de intervenții din cadrul SDL.

Comitetul Director (C.D. al GAL) este ales prin votul deschis, cu majoritate simplă a Adunării Generale, pentru un mandat de 2 ani și asigură conducerea Asociației în intervalul cuprins dintre ședințele Adunării Generale.vot de membrii Adunării Generale.