Adunarea generala

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației și se compune din totalitatea membrilor asociați. Aceasta se întrunește în ședință ordinară cel puțin odată pe an și în ședințe extraordinare, ori de câte ori e necesar, la convocarea Comitetului Director sau la cererea a cel puțin un sfert din numărul membrilor Asociației.