Publicat în 29.09.2020: Avizarea de către CCS Restrâns a Fișei de proiect: Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”

Fișa de proiect „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, depusă în cadrul apelului de selecție POR/GAL BOTOȘANI PENTRU VIITOR/2020/9/2/OS9.1, a fost AVIZATĂ de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 8877/29.09.2020.