Actualizare 15.06.2021: APELUL DE SELECȚIE POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2021/5/3/OS 5.1

Asociația GAL Botoșani pentru Viitor pune la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari interesați APELUL DE SELECȚIE POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2021/5/3/OS 5.1 și GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE APELURI FIȘE DE PROIECTE POCU, LANSATE DE GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BOTOSANI PENTRU VIITOR.

Puteți descărca apelul și ghidul mai jos:
Apelul de selecție și Ghidul Solicitantului au fost avizate de către OIR POSDRU prin adresa 11036/11.06.2021.