MODERNIZAREA Vezi mai multe SPATIILOR PUBLICE URBANE ACCESUL LA EDUCATIE Vezi mai multe in comunitățile marginalizate Creșterea numărului de spații de recreere Vezi mai multe

Actualizare 29.12.2020: Fișa de proiect „ICOPROF – BT Informare, consiliere, orientare profesională – Centru de sprijin pentru cariera ta”, depusă în cadrul apelului de selecție POCU/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2020/5/2/OS5.1, a fost AVIZATĂ de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 14740/29.12.2020.

Actualizare 30.09.2020: Fișele de proiect „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”, „Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” și „ZUM Botoșani în acțiune”, depuse în cadrul apelului de selecție POCU/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2020/5/1/OS5.1, au fost AVIZATE de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 10831/30.09.2020.

Actualizare 29.09.2020: Fișa de proiect „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, depusă în cadrul apelului de selecție POR/GAL BOTOȘANI PENTRU VIITOR/2020/9/2/OS9.1, a fost AVIZATĂ de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 8877/29.09.2020.

Actualizare 15.07.2020: Fișa de proiect „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, depusă în cadrul apelului de selecție POR/GAL BOTOȘANI PENTRU VIITOR/2020/9/1/OS9.1, a fost AVIZATĂ de către Secretariatul CCS Restrâns prin adresa nr. 6479/15.07.2020.

Asociația GAL Botoșani pentru Viitor are ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din Municipiul Botoșani, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității.

Statut GAL

INFRASTRUCTURă

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani. Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL

Afla mai multe >

CONDIțII DE LOCUIT

Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 100 persoane în 3 ani. Imbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Centrul Istoric

Afla mai multe >

Accesul la educație

Creșterea accesului la educație pentru 320 de persoane din comunitățile aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala.

Afla mai multe >

Servicii sociale

Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axate pe nevoile persoanelor marginalizate.

Afla mai multe >

Mai multe despre Asociatie

Scopul Asociatiei

Asociația are ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Botoșani, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabitatea comunității.

Obiectivele Asociatiei

Obiectivele prin care Asociația își propune să își aduc ă la îndeplinire scopul sunt: a) elaborarea strategiei de dezvoltare locală conform conceptului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității – DLRC; b) implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare locală – DLRC; …mai multe

Atributiile Asociatiei

Atribuțiile Asociației și următoarele activități principale sunt după cum urmează: a) derularea de activități de informare și animare a partenerilor locali; b) analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului local; c) mobilizarea, informarea și implicarea persoanelor din comunitățile marginalizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală… mai multe

Obiectivele noastre

Infrastuctura rutiera 100%
Conditii de locuit 100%
Acces la educatie 100%
Servicii sociale 100%
Spatii de recreere 100%
Modernizare Spatii Publice 100%

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Mergi