Actualizare 27.10.2020: Prelungire termen de depunere a fișelor de proiect pentru Apelul de Selecție POR/GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2020/9/3/OS9.1

Puteți descărca ghidul mai jos:Prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte POR a fost avizată de către ADR Nord-Est prin adresa nr. 10035/27.10.2020.

Apelul de selecție și Ghidul Solicitantului au fost avizate de către ADR Nord-Est prin adresele nr. 8326/10.09.2020 și 8327/10.09.2020 și de către Consiliul Director al GAL Botoșani pentru Viitor în data de 10.09.2020.